Usługi dla firm

Usługi biznesowe mogą mieć różny charakter, ale niezależnie od tego, czy są oparte na technologii, czy na pracy ludzkiej, niezwykle ważne jest, aby prowadzona działalność była wydajna i opłacalna. Trudno jednak dokonać obiektywnej oceny tego w oparciu o ogólne szacunki lub intuicję.

Rynek usług B2B staje się jeszcze trudniejszy ze względu na różne formaty umów, długie cykle, a ponadto często złożone struktury zasobów. W tym otoczeniu tylko ci, którzy mają pełną kontrolę nad najważniejszymi procesami i automatyzują jak najwięcej, są w stanie skutecznie się rozwijać.

KLUCZOWE WYZWANIA

NASZE ROZWIĄZANIA

Niski poziom kultury danych w branży ze względu na mnogość procesów i wolumenów danych związanych ze świadczonymi usługami.

Wspieramy firmy w oswajaniu złożonych danych z różnych źródeł i udoskonalaniu procesów, aby uzyskać bardziej użyteczne wnioski dla managerów.

Wdrażamy najnowocześniejsze technologie raportowe i analityczne, aby zniwelować dług technologiczny w tym obszarze.

Brak świadomości lub wystarczających danych, aby skutecznie śledzić wyniki i marże na poszczególnych poziomach

Identyfikujemy elementy modelu biznesowego, które mają szczególne znaczenie dla funkcjonowania firmy.

Następnie pomagamy usprawnić procedury, które pozwalają na gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących roboczogodzin, kosztów zmiennych, kosztów pozyskania klientów i wszelkich innych danych specyficznych dla branży. Pomagamy również zarządzać kluczami i procedurami alokacji kosztów.

Na tej podstawie tworzymy wartościowe raporty umożliwiające skuteczną optymalizację modelu biznesowego.

Trudność w uchwyceniu wiarygodnych marż w ujęciu miesięcznym, kwartalnym i rocznym na poziomie księgowym.

Pomagamy firmom zarządzać procesami i polityką księgową tak, aby osiągnąć zgodność przychodów i wydatków (matching principle), w danym okresie (zasada współmierności), niezależnie od faktur, rachunków, terminów naliczania wynagrodzeń i sposobu rozliczeń z kontrahentami.

Złożone i czasochłonne procesy związane z przekazywaniem danych biznesowych lub operacyjnych kontrahentom, bankom, inwestorom.

Tworzymy zestawy dashboardów dedykowane klientom firmy lub jej podwykonawcom, które umożliwiają płynne i bezpieczne udostępnianie bieżących danych biznesowych lub operacyjnych.

Takie dashboardy mogą być częścią aplikacji firmowych lub platform B2B.

Trudność i czasochłonność skalowania usług b2b

Ułatwiamy ekspansję biznesów usługowych b2b, umożliwiając im łatwiejszy dostęp do kapitału i umożliwiając udział w konsolidacji rynku (doradztwo po stronie kupna i sprzedaży).

Wiemy jak zapewnić najwyższą możliwą wycenę przedsiębiorstwa dla celów transakcyjnych, wiemy jak efektywnie prowadzić procesy z bankami i inwestorami. Nasz zespół robi to od 20 lat.

Learn more on our blog

Zaufaj doświadczonym ekspertom i indywidualnie przygotowanym narzędziom, skupiając się na rozwoju własnego biznesu.