Zarządzanie projektami i zasobami ludzkimi

W Enterium wierzymy, że inteligentna analiza danych prowadząca do obiektywnych i świadomych decyzji odgrywa kluczową rolę w powodzeniu projektów i zarządzaniu wydajnymi zespołami.

Niestety, w przypadku projektów obejmujących wiele zespołów, podwykonawców i procesów, zarządzanie tymi krytycznymi danymi może być niezwykle trudne. Dlatego wspieramy firmy w efektywnej strukturyzacji danych, usprawnianiu przepływu informacji i wyciąganiu inspirujących spostrzeżeń, które zoptymalizują wydajność i przyspieszą wzrost..

Korzyści

Zamiast być ograniczonym przez niepołączone dane, Enterium pozwala odejść od pojedynczych baz danych zawierających cenne informacje o projekcie lub dane HR, wyeliminować ryzyko związane z procesami ręcznymi i uzyskać wszystko w jednym miejscu.

Optymalizacja rentowności

Chroń rentowność swoich projektów, stale mierząc wskaźniki wydajności, postępy, odchylenia i ich przyczyny

Jedno źródło prawdy

Zbierz dane z różnych źródeł na temat danego projektu w jednym miejscu i uzyskaj pełny i wiarygodny obraz faktycznej sytuacji

Zmotywowany i poinformowany zespół

Wyposaż swoje zespoły w narzędzia, przydatne raporty i powiąż ich systemy premiowe z konkretnymi, mierzalnymi i stale monitorowanymi wynikami

Zidentyfikowane i ograniczone ryzyko

Zarządzanie projektami i zespołami oparte na danych zapewni Ci stały wgląd w mierzalne parametry, na podstawie których będziesz mógł z wyprzedzeniem zidentyfikować nadchodzące problemy (przeciążenie, rentowność, alokacja zasobów itp.)

Efektywnie alokowane zasoby

Dane są kluczem do podejmowania mądrych decyzji dotyczących dostępności i alokacji zasobów. Osiągnij sukces projektu, efektywnie wykorzystując potencjał swoich zasobów

Optymalizacja rentowności

Chroń rentowność swoich projektów, stale mierząc wskaźniki wydajności, postępy, odchylenia i ich przyczyny

Jedno źródło prawdy

Zbierz dane z różnych źródeł na temat danego projektu w jednym miejscu i uzyskaj pełny i wiarygodny obraz faktycznej sytuacji

Zmotywowany i poinformowany zespół

Wyposaż swoje zespoły w narzędzia, przydatne raporty i powiąż ich systemy premiowe z konkretnymi, mierzalnymi i stale monitorowanymi wynikami

Zidentyfikowane i ograniczone ryzyko

Zarządzanie projektami i zespołami oparte na danych zapewni Ci stały wgląd w mierzalne parametry, na podstawie których będziesz mógł z wyprzedzeniem zidentyfikować nadchodzące problemy (przeciążenie, rentowność, alokacja zasobów itp.)

Efektywnie alokowane zasoby

Dane są kluczem do podejmowania mądrych decyzji dotyczących dostępności i alokacji zasobów. Osiągnij sukces projektu, efektywnie wykorzystując potencjał swoich zasobów

Jak możemy Ci pomóc?

Wyjdź poza moduły raportowania w aplikacjach typu CRM lub do automatyzacji marketingu, aby naprawdę zrozumieć wyniki sprzedaży i efekty swoich działań marketingowych.

Database 2

Centralizacja danych

Stworzymy połączenia danych, centralne bazy danych i przygotujemy modele danych, z których można budować wiarygodne i kompletne raporty

Baby Family Magnetic Building Toy Cube

Strukturyzacja danych

Zaprojektujemy i wdrożymy odpowiedni plan kont (księgi), klucze alokacji, wymiary analityczne, rozwiązania do śledzenia czasu pracy oraz inne struktury i procedury w przypisywania rzeczywistych przychodów i kosztów do projektów i zespołów w odpowiednich czasookresach

Read Email Target

Połączenie wskaźników KPI z systemem premiowym

Będziemy współpracować z Tobą w celu zaprojektowania systemów premiowych dla Twoich pracowników w oparciu o mierzalne i możliwe do śledzenia wyniki Twoich projektów

Analytics Graph Lines

Optymalizacja procedur księgowych

Sprawdzimy sposób rozliczania projektów w Twoich księgach rachunkowych (P&L / Bilans) i w razie potrzeby zaproponujemy zmianę procedur w celu prawidłowego ujęcia przychodów i/lub kosztów w czasie

App Window 4

Nowoczesne i praktyczne raportowanie

Stań się organizacją w pełni opartą na danych, dysponując scentralizowanym, praktycznym ekosystemem raportowania klasy BI ze wszystkimi niezbędnymi wskaźnikami na żywo dla Ciebie i Twoich zespołów

Learn more on our blog

Zainteresowany?

Umów niezobowiązujące spotkanie i wejść na ścieżkę inspirującego rozwoju z doświadczonym przewodnikiem.