Opakowania

Niezależnie od tego, czy jest to spowodowane cyfryzacją, Internetem rzeczy, Przemysłem 4.0 czy inteligentnymi maszynami, firmy z branży opakowań i przetwórstwa mają do czynienia z coraz większą ilością danych niż kiedykolwiek wcześniej. Nie są to już tylko ściśle finansowe, handlowe lub podstawowe dane produkcyjne, ale całe silosy danych operacyjnych, produkcyjnych lub rynkowych.

Ponadto rynek przechodzi trudny okres ze względu na różne zawirowania gospodarcze i warunki środowiskowe, co między innymi skutkuje wyjątkową aktywnością w obszarze fuzji i przejęć. Jako holistyczny partner biznesowy wspieramy firmy z tej branży na różne sposoby.

KLUCZOWE WYZWANIA

NASZE ROZWIĄZANIA

Wysoki poziom złożoności kontroli produkcji i logistyki, wymagający zasobów o odpowiednich kompetencjach i czasochłonnych procesów. Dodatkowo brak wiedzy na temat pozyskiwania danych, które mogą dostarczyć praktycznych wniosków.

Wsparcie w pozyskiwaniu i integracji danych w oparciu o różne źródła.

Modelowanie struktur danych księgowych i operacyjnych oraz wsparcie w definiowaniu i obliczaniu wskaźników branżowych. Rzetelne raportowanie bieżących, rzeczywistych kosztów wytworzenia produktów.

Projektowanie raportów zawierających metryki takie jak marża produkcyjna w różnych liniach biznesowych, produktywność maszyn, zużycie energii, obrót surowcami, wskaźniki ESG/środowiskowe, produktywność w miejscu pracy itp.

Duży wpływ zmiennych cen rynkowych surowców (tworzywa sztuczne, tektura, inne) oraz energii na rentowność działalności.

Rozwój narzędzi cgromadzenia i monitorowania danych rynkowych o cenach surowców i energii.

Wsparcie w tworzeniu symulacji wpływu zmian poszczególnych parametrów (np. cen) na efektywność finansową organizacji, analizy „co- jeśli”.

Rosnący stopień konkurencyjności, presja cenowa, dostrzegalne różnice w efektywności operacyjnej przedsiębiorstw.

Udostępnianie narzędzi analityki rynkowej do monitorowania KPI konkurentów, dostawców, klientów w różnych celach (porównanie produktywności, ocena ryzyk i szans związanych z sytuacją finansową kontrahentów itp.)

Niewystarczające finansowanie prac rozwojowych i inwestycji, zmniejszająca się dostępność programów dofinansowania ze strony rządu i różnych funduszy (m.in. granty, funduszy UE).

Kompleksowe wsparcie w zakresie pozyskiwania środków na rozbudowę mocy produkcyjnych, modernizację parku maszynowego czy akwizyce.

Od koncepcji struktury finansowania, biznesplanu, modelowania finansowego, po kontakt i negocjacje z bankami oraz niezależne doradztwo w wyborze najlepszej oferty.

Postępująca konsolidacja rynku ze względu na duże rozdrobnienie, konieczność optymalizacji efektywności oraz nowi konkurenci posiadający niszowe rozwiązania którzy reprezentują potencjalnie interesujący kierunek inwestycji.

Kompleksowe doradztwo strategiczne i transakcyjne zarówno dla strony kupującej jak i sprzedającej.

Przeprowadzamy szczegółowebadania rynku nawiązujemy dialog z potencjalnymi partnerami, wspieramy Klientów w procesach due diligence oraz asystujemy w negocjacjach. Zakres ustalamy indywidualnie w zależności od indywidualnych potrzeb.

Learn more on our blog

Zaufaj doświadczonym ekspertom i indywidualnie przygotowanym narzędziom, skupiając się na rozwoju własnego biznesu.