Produkcja oparta na danych

Przemysł wytwórczy stoi u progu rewolucji opartej na danych. Postęp technologiczny pojawia się w czasach niepewności. Zakłócenia w łańcuchach dostaw, zawirowania geopolityczne, konflikty czy zmiany klimatyczne nękają globalną gospodarkę.

Jednak innowacyjne wykorzystanie danych w produkcji staje się siłą stabilizującą globalne środowisko produkcyjne. Ekosystemy danych stanowią ogromną zaletę dla doskonałości operacyjnej – wewnątrz zakładów, w globalnych łańcuchach dostaw i na poziomie klientów końcowych.

Korzyści

Szybko rozwijające się technologie oferują producentom możliwość gromadzenia i przetwarzania danych z procesów produkcyjnych na różnych poziomach szczegółowości. W rezultacie menedżerowie są w stanie wydobyć wiedzę z danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym.

Zaangażowanie i morale

Rozwijaj kulturę organizacji, która prowadzi i zachęca do sukcesu poprzez jasno zdefiniowane i stale mierzone wskaźniki

Wydajność

Popraw wydajność firmy, identyfikując nieefektywne procesy, działania, zespoły lub linie biznesowe

Świadome decyzje

Podejmuj świadome decyzje biznesowe w oparciu o wiarygodne, praktyczne i zawsze aktualne dane

Monitoring wydajności

Zapewnij swoim zespołom pełne dane dotyczące ich wydajności w czasie rzeczywistym, aby mogły efektywnie nad nimi pracować

Zarządzanie ryzykiem

Identyfikacja ryzyka biznesowego, operacyjnego lub finansowego z wyprzedzeniem poprzez ciągłe monitorowanie określonych wskaźników i prognoz

Zaangażowanie i morale

Rozwijaj kulturę organizacji, która prowadzi i zachęca do sukcesu poprzez jasno zdefiniowane i stale mierzone wskaźniki

Wydajność

Popraw wydajność firmy, identyfikując nieefektywne procesy, działania, zespoły lub linie biznesowe

Świadome decyzje

Podejmuj świadome decyzje biznesowe w oparciu o wiarygodne, praktyczne i zawsze aktualne dane

Monitoring wydajności

Zapewnij swoim zespołom pełne dane dotyczące ich wydajności w czasie rzeczywistym, aby mogły efektywnie nad nimi pracować

Zarządzanie ryzykiem

Identyfikacja ryzyka biznesowego, operacyjnego lub finansowego z wyprzedzeniem poprzez ciągłe monitorowanie określonych wskaźników i prognoz

Jak możemy Ci pomóc?

IWyobraź sobie, że wszystkie ważne dla Twojego biznesu wskaźniki KPI są poprawnie zdefiniowane na ekranie w postaci interaktywnych wizualizacji, gdzie możesz uzyskać wgląd w wydajność firmy i zareagować na każdy problem w ciągu kilku sekund. Osiągniemy to razem.

Technology Robot Hand Ai Logic Puzzle

Definiowanie wskaźników KPI i dostosowywanie celów do wskaźników

WPomożemy Ci określić, jakie KPI powinieneś mierzyć, aby osiągnąć konkretne cele biznesowe i jak je odpowiednio obliczyć

Customer Relationship Management Performance Metrics

Porównanie do konkurencji

Pozwolimy Ci skutecznie monitorować, w jaki sposób Twoje KPI odnoszą się do wskaźników firm z otoczenia konkurencyjnego

Hierarchy 5

Czyszczenie i strukturyzacja danych

Uporządkujemy Twoje dane źródłowe tak, aby wyliczone na ich podstawie wskaźniki dawały wiarygodny i kompletny obraz.

Trader Account Increase

Premiowanie oparte na wskaźnikach KPI

Pomożemy Ci powiązać premie Twoich pracowników z osiągnięciem celów i zorganizujemy programy motywacyjne dla menedżerów

Photo Sound Wave

Nowoczesne i praktyczne raportowanie

Stań się organizacją opartą na danych, dysponując scentralizowanym, praktycznym ekosystemem raportowania klasy BI ze wszystkimi niezbędnymi wskaźnikami na żywo

Learn more on our blog

Zainteresowany?

Umów się na darmową konsultację i wejdź na inspirującą ścieżkę z doświadczonym przewodnikiem