Usługi i rozwiązania IT

Bycie zwinnym nie musi polegać tylko na zarządzaniu projektami IT. Powinno to również dotyczyć finansów i Twojej firmy jako całości. Trudno jednak być zwinnymi bez posiadania danych.

Pomagamy ambitnym i zorientowanym na wysoką wydajność zespołom IT zarządzać danymi i finansami, a w razie potrzeby wchodzimy w strategiczne role doradcze.

KLUCZOWE WYZWANIA

NASZE ROZWIĄZANIA

Dane rozproszone w różnych miejscach (zarządzanie projektami, alokacja zasobów, karty czasu pracy, zgłoszenia klientów, dane księgowe, płace, budżety).

Tworzymy jedno źródło prawidłowych danych zawierające wszystkie kluczowe informacje w jednym miejscu w chmurze lub on-premise.

Jednocześnie automatyzujemy część procesów raportowania, integrujemy bazy danych, tworzymy powiązania pomiędzy nimi.

Na podstawie zebranych i przetworzonych danych tworzymy efektywne, interaktywne raporty analityczne i zarządcze.

Brak kompetencji finansowych i zrozumienia procesów księgowych

Brakujące kompetencje uzupełniamy w
elastycznej i skalowalnej formie outsourcingu.

Stajemy się Twoim tłumaczem języka księgowego i finansowego.

Brak pełnej i rzetelnej wiedzy na temat szacunkowej i rzeczywistej rentowności poszczególnych linii biznesowych, projektów czy usług

Projektujemy procedury, narzędzia i raporty które pozwalają obliczać, monitorować i prognozować marżę zysku na każdym segmencie działalności Twojej firmy IT.

Dynamiczny rozwój i potrzeba elastyczności nie tylko w operacjach, z czym dobrze radzi sobie wiele software house’ów, ale także w podejmowaniu świadomych decyzji biznesowych i strategicznych

Pomagamy stworzyć i systematycznie, stopniowo rozwijać skuteczny ekosystem raportowania.

Dzięki temu szybko sprawdzisz potrzebne informacje, uzyskasz cenne spostrzeżenia i na ich podstawie podejmiesz decyzje oparte o dane.

Jeśli potrzebujesz doradztwa w zakresie projektów strategicznych, jesteśmy również do Twojej dyspozycji (projekty fuzji i przejęć, procesy due diligence, finansowanie, wyceny, modelowanie finansowe).

Brak konsekwentnie utrzymywanych budżetów i pomiaru odchyleń. Niesparametryzowane cele biznesowe.

Odciążamy Cię w tym procesie, organizując proces budżetowania i zapewniając wsparcie narzędziowe umożliwiające skuteczny pomiar odchyleń i identyfikację ich przyczyn.

Koncentrujemy się nie tylko na wynikach, ale także na kapitale obrotowym i przepływach pieniężnych.

Pomagamy również w definiowaniu i porównywaniu celów biznesowych i wskaźników KPIdo występujących na rynku, abyś wiedział, czy wszystko idzie dobrze.

Learn more on our blog

Zaufaj doświadczonym ekspertom i indywidualnie przygotowanym narzędziom, skupiając się na rozwoju własnego biznesu.