Startupy wspierane przez VC

Firmy na wczesnym etapie rozwoju, które rozumieją wartość analizy danych i inteligentnie opracowują model biznesowy z wykorzystaniem wiedzy uzyskanej z danych, często skuteczniej wchodzą na rynek, mają lepsze rozwiązania i są bardziej wydajne w swoich działaniach.

W miarę rozwoju firmy automatycznie zbierają wiele wnikliwych danych o swoim rynku, klientach, pracownikach i finansach. Analiza tych danych w celu odkrycia inspirujących wzorców lub różnych spostrzeżeń może być świetną okazją do ulepszenia każdego aspektu modelu biznesowego.

KLUCZOWE WYZWANIA

NASZE ROZWIĄZANIA

Brak procedur kontrolnych, kultury danych i ekosystemu raportowania ze względu na ilość priorytetów, brak czasu i budżetu na HR lub odpowiednią technologię.

Świadczymy usługi outsourcingu controllingu połączone ze skalowalnym raportowaniem klasy BI.

W efektywnym modelu kosztowym dajemy startupom kompetencje kontrolera finansowego wraz z nowoczesną analityką, a zakres współpracy rośnie wraz z rozwojem biznesu.

Nie w pełni rozpoznana ekonomika wdrażanych koncepcji biznesowych często skutkująca nieefektywnością i nieznanym progiem rentowności.

Potrafimy głęboko wniknąć w model biznesowy i rozłożyć go na części.

Staramy się dotrzeć do rentowności pojedynczego klienta, umowy czy abonamentu – nazywa się to ekonomią jednostki (Unit Economics).

Dzięki tym danym startup może z większą łatwością podejmować decyzje dotyczące kształtowania swojego przedsięwzięcia na poziomie poszczególnych procesów.

Trudność w przyciągnięciu i zatrzymaniu inwestorów bez kompetencji finansowych, doświadczenia strategicznego i wiedzy, jak opowiedzieć historię swojego biznesu za pomocą wiarygodnych danych.

Pomagamy przedsiębiorcom i menadżerom startupów zarządzać komunikacją z inwestorami dotyczącą danych biznesowych, operacyjnych, finansowych i księgowych – niezależnie od formalnych sprawozdań księgowych czy deklaracji podatkowych.

Zwiększamy w ten sposób przejrzystość i zaufanie do startupów, ułatwiając im rozmowę na temat przyszłych rund finansowania.

Koncentracja na dopracowaniu oferowanego przez startup rozwiązania i jego komercjalizacji brak wystarczającego budżetu na zatrudnienie CFO. Prowadzi to do luki w umiejętnościach w zakresie finansów strategicznych.

Współpracujemy ze startupami dostarczając im rozwiązania szyte na miarę. Jesteśmy w stanie zapewnić wysokiej jakości kompetencje finansowe za ułamek pełnego wynagrodzenia CFO a dodatkowo nie oczekujemy świadczeń pozapłacowych.

Zakres naszej współpracy może ewoluować i być elastycznie kształtowany w miarę rozwoju Twojego biznesu.

Learn more on our blog

Zaufaj doświadczonym ekspertom i indywidualnie przygotowanym narzędziom, skupiając się na rozwoju własnego biznesu.