CleanTech i recykling

Inteligentne, oparte na danych firmy Recycling & CleanTech wykorzystują analizę danych nie tylko do analizy swojej sytuacji finansowej, ale także do optymalizacji zarządzania jakością, materiałów źródłowych i optymalizacji danych łańcucha dostaw.

Czynniki środowiskowe i rynkowe również stają się coraz ważniejsze, co dodatkowo generuje zbiory danych, które wymagają uwagi. Wspieramy ten konkurencyjny i wymagający rynek w zakresie transformacji cyfrowej, kontroli finansowej i wyboru odpowiednich strategii biznesowych.

KLUCZOWE WYZWANIA

NASZE ROZWIĄZANIA

Czasochłonne procesy raportowania związane ze śledzeniem wskaźników KPI specyficznych dla branży.

WPomagamy gromadzić, przetwarzać, raportować i analizować dane dotyczące wpływu Twojej firmy na środowisko, cen zakupu surowców, produkcji energii netto, dane z obszaru ESG i inne wskaźniki, które firma uważa za istotne.

Wszystko w przyjaznym ekosystemie raportowania który gromadzi najważniejsze dane w jednym miejscu z możliwością efektywnego dzielenia się wnioskami i spostrzeżeniami.

Brak wystarczających kompetencji i zasobów do kalkulacji rentowności projektów, przygotowywania modeli finansowych czy wyznaczania KPI.

W skalowalny i elastyczny sposób reagujemy na potrzeby analityczne i strategiczne, przygotowując projekcje finansowe, wyceny przedsięwzięć czy biznesplany na dowolne potrzeby.

Znając branżę wiemy jakie są istotne czynniki sukcesu, dlatego płynnie definiujemy macierze wskaźników KPI wymagające śledzenia.

Brak wystarczającego finansowania strategicznego dla sektora ze strony rządów.

Kompleksowo pomagamy w zorganizowaniu finansowania dłużnego w obszarze kapitału obrotowego oraz dla większych projektów inwestycyjnych.

Zajmujemy się procesem od A do Z, aby maksymalnie odciążyć Twój zespół, a jednocześnie odpowiednio zajmujemy się nawet najbardziej złożonymi projektami wymagającymi finansowania u dostawców kapitału dłużnego.

Duże wahania danych rynkowych wymagające ciągłego śledzenia, wpływające bezpośrednio lub pośrednio na biznes.

Pomagamy Ci na bieżąco aktualizować i porównywać dane rynkowe z danymi firmy, aby z wyprzedzeniem reagować na wszelkie wyzwania czyhające za rogiem.

Pomagamy także w porównywaniu wyników z konkurencją i w identyfikacji potencjalnych możliwości inwestycyjnych.

Learn more on our blog

Zaufaj doświadczonym ekspertom i indywidualnie przygotowanym narzędziom, skupiając się na rozwoju własnego biznesu.