Handel detaliczny i elektroniczny

Pula danych detalicznych jest ogromna. Obejmuje to zachowania klientów, poziomy zapasów, spostrzeżenia o produktach i wyniki marketingowe, by wymienić tylko kilka. Na podstawie danych możesz dowiedzieć się, do kogo i jak kierować sprzedaż, jakie strategie cenowe są optymalne oraz jakie są kluczowe daty w cyklu życia klienta.

Jednak niektóre, jeśli nie większość, firm nadal nie jest w stanie skutecznie gromadzić danych i przekształcać ich w praktyczne spostrzeżenia. Bez odpowiedniej strategii działania w obszarze danych, wysiłki i zasoby są marnowane. Wyzwaniem jest dziś nie tylko osiągnięcie, ale także utrzymanie wzrostu opartego na danych.

KLUCZOWE WYZWANIA

NASZE ROZWIĄZANIA

Zwiększanie świadomości konsumentów i konkurencyjności we wszystkich kanałach sprzedaży wymagające szybkich i trafnych decyzji, aby dotrzeć do klienta z odpowiednią ofertą.

Wspieramy działy marketingu i sprzedaży, dostarczając im skutecznych narzędzi do wielowymiarowej analizy zachowań klientów – niezależnie od kanału sprzedaży i źródeł danych.

Cenne dane rozproszone w różnych źródłach, zwłaszcza przy omnichannelowym podejściu do sprzedaży.

Tworzymy scentralizowane ekosystemy raportowania, które są jednym źródłem prawdy.

Automatyzujemy wybrane procesy importu i przetwarzania danych, dzięki czemu możesz pozbyć się wielu arkuszy kalkulacyjnych i zaoszczędzić długie godziny spędzone na przetwarzaniu danych.

Tworzymy przejrzyste raporty, które możesz łatwo i bezpiecznie udostępniać w swojej organizacji.

Brak odpowiednich procedur budżetowania i problemy z wąskimi gardłami w okresach niższej płynności finansowej.

Znając potrzeby Twojej branży i specyfikę prowadzenia w niej biznesu, pomagamy ułożyć procedury budżetowania, obejmujące planowane wyniki finansowe, kapitał obrotowy i przepływy pieniężne.

Udostępniamy także narzędzia do planowania i analizy odchyleń, aby na ich podstawie w odpowiednim czasie podjąć niezbędne działania.

Niskie marże w niektórych segmentach, wymuszające procesy konsolidacyjne w celu osiągnięcia wzrostu zysków i poprawy efektywności.

Pomożemy Ci zarówno przy sprzedaży biznesu, opracowując i pomagając wdrożyć strategię wyjścia, jak i w przejęciach jako doradca strony kupującej, jeśli planujesz agresywny rozwój.

W obu przypadkach kompleksowo pomagamy przygotować firmę i podjąć właściwe decyzje w oparciu o dane oraz nasze wieloletnie doświadczenie w podobnych projektach.

Ograniczona dostępność finansowania wynikająca z braku wartościowych środków trwałych jako zabezpieczenia kredytów.

Pomagamy przekonać podmioty finansujące do udzielenia finansowania firmie korzystając z naszej sieci kontaktów.

Przygotowujemy model finansowy, biznesplan i inne dokumenty, które choć często nie są formalnie konieczne, potrafią wyjaśnić zawiłości modelu biznesowego.

Learn more on our blog

Zaufaj doświadczonym ekspertom i indywidualnie przygotowanym narzędziom, skupiając się na rozwoju własnego biznesu.