Doradztwo strategiczne + Doradztwo M&A

Wspieramy naszych klientów elastycznym zakresem usług w zakresie doradztwa transakcyjnego i strategicznego w oparciu o dobrze zbadane, zmierzone i zwymiarowane informacje i dane.

Często zajmujemy się złożonymi problemami, które stosunkowo rzadko pojawiają się w cyklu życia firmy (w tym projektami M&A), a outsourcing tych usług „w razie potrzeby” jest korzystnym sposobem na terminowe zajęcie się szerokim zakresem bieżących zadań biznesowych.

Prowadzimy naszych klientów przez intensywne okresy zmian i wzrostu

Doświadczenie naszego zespołu we wspieraniu strategicznych decyzji opartych na danych obejmuje ponad 20 lat.

Pracowaliśmy dla klientów z niemal każdej branży i o każdym modelu biznesowym na trzech kontynentach. W tym czasie zrealizowaliśmy ok. 250 projektów z obszaru doradztwa strategicznego / M&A oraz braliśmy udział w transakcjach o wartości przekraczającej 150 mln USD.

Tworzymy multidyscyplinarny zespół ekspertów w dziedzinie strategii, finansów i technologii analitycznej. Wiemy nie tylko, jaka jest wartość Twojej firmy i co ją napędza, ale także jak ją zwiększać.

Wartość, którą dajemy

Briefcase-icon
Udokumentowane doświadczenie

20 lat doświadczenia i bogaty portfel zrealizowanych projektów

Rating-Five-Star-icon
Najwyższe standardy

Profesjonalizm zapewniający wysoką jakość usług

Food-Delivery-Order-icon
Niezależna perspektywa

Dostarczanie obiektywnych ocen i zaleceń

Synchronize-Arrows-icon
Holistyczne podejście

Multidyscyplinarna wiedza specjalistyczna w celu zwiększenia wartości biznesowej

Nasi wybrani klienci

Korzyści

Jeśli zmagasz się z tym, jak strategicznie przenieść swoją organizację na wyższy poziom, doświadczony partner biznesowy jest niezbędny, aby niezależnie ocenić, co robisz i planujesz oraz jakie opcje są dostępne. 

Świadome podejmowanie decyzji strategicznych

Podejmowanie właściwych decyzji strategicznych przyprawia wielu menedżerów o ból głowy w dzisiejszym nieprzewidywalnym świecie. Wysokowydajne zespoły zarządzające wykorzystują i monitorują założenia w całym procesie podejmowania decyzji strategicznych.

Menedżerowie muszą na przykład zrozumieć, w jaki sposób inwestycje (CAPEX, M&A, innowacje, badania i rozwój) przekładają się na zysk i wzrost gotówki w czasie. Możliwość porównania tych zwrotów z wynikami konkurencji, jest dobrą miarą poprawy efektywności operacyjnej i finansowej.

Często jednak menedżerom brakuje wystarczających kompetencji lub doświadczenia, a tutaj mogą skorzystać z naszego wsparcia.

Świeże spojrzenie

Jako niezależny doradca prezentujemy punkt widzenia oparty na faktach i wielodyscyplinarnym doświadczeniu, a nie na niewiarygodnej intuicji, emocjach czy schematycznym, nawiasowym myśleniu.

Patrzymy na Twój biznes i możliwości wokół Ciebie całkowicie nieszablonowo. Najlepsi liderzy rozumieją, że niezależna i szczera opinia doradcy strategicznego sprzyja kreatywności i rozwojowi.

Obserwujemy nowości rynkowe w obszarze finansowym i kapitałowym, poświęcamy czas i zasoby na śledzenie trendów i firm, które je napędzają. Wewnętrznie w ramach struktur firmy ten efekt innowacji nie może zostać powtórzony bez znacznego wzrostu nakładów i kosztów.

Relacja win-win

Jako doradca strategiczny jesteśmy dla Ciebie opłacalną opcją. Umożliwiamy Ci wykorzystanie naszego doświadczenia, osobistej sieci kontaktów i know-how, które możesz zastosować do najtrudniejszych wyzwań w pożądanym momencie i optymalnym okresie.

Jednocześnie staramy się zorientować na naszych klientów w perspektywie długoterminowej. W rezultacie, jak mało kto, jesteśmy zainteresowani upewnieniem się, że Twoja firma osiąga swoje cele, ponieważ w ten sposób również się rozwijamy. Znajduje to także odzwierciedlenie w modelu rozliczeń naszych usług, które często opierają się na wynagrodzeniu za sukces.

Elastyczność i złożoność

Nie jesteśmy częścią dużej instytucji finansowej ani jednego z międzynarodowych Centrów Usług Wspólnych. Jesteśmy gotowi do współpracy z firmami na niemal każdym etapie cyklu życia, w zakresie elastycznie dostosowywanym do ich indywidualnych potrzeb.

Jednocześnie czujemy się komfortowo w transakcjach międzynarodowych, mając sieć kontaktów, w tym innych doradców na całym świecie.

WWspółpracując w określonym obszarze, jesteśmy zawsze gotowi wesprzeć Cię w innej dziedzinie, w której się specjalizujemy. Znając dobrze Twoją firmę, łatwiej będzie nam, niż osobie z zewnątrz, zrealizować nowe zadania związane z finansami, controllingiem, analityką biznesową czy projektami strategicznymi.

Świadome podejmowanie decyzji strategicznych

Podejmowanie właściwych decyzji strategicznych przyprawia wielu menedżerów o ból głowy w dzisiejszym nieprzewidywalnym świecie. Wysokowydajne zespoły zarządzające wykorzystują i monitorują założenia w całym procesie podejmowania decyzji strategicznych.

Menedżerowie muszą na przykład zrozumieć, w jaki sposób inwestycje (CAPEX, M&A, innowacje, badania i rozwój) przekładają się na zysk i wzrost gotówki w czasie. Możliwość porównania tych zwrotów z wynikami konkurencji, jest dobrą miarą poprawy efektywności operacyjnej i finansowej.

Często jednak menedżerom brakuje wystarczających kompetencji lub doświadczenia, a tutaj mogą skorzystać z naszego wsparcia.

Świeże spojrzenie

Jako niezależny doradca prezentujemy punkt widzenia oparty na faktach i wielodyscyplinarnym doświadczeniu, a nie na niewiarygodnej intuicji, emocjach czy schematycznym, nawiasowym myśleniu.

Patrzymy na Twój biznes i możliwości wokół Ciebie całkowicie nieszablonowo. Najlepsi liderzy rozumieją, że niezależna i szczera opinia doradcy strategicznego sprzyja kreatywności i rozwojowi.

Obserwujemy nowości rynkowe w obszarze finansowym i kapitałowym, poświęcamy czas i zasoby na śledzenie trendów i firm, które je napędzają. Wewnętrznie w ramach struktur firmy ten efekt innowacji nie może zostać powtórzony bez znacznego wzrostu nakładów i kosztów.

Relacja win-win

Jako doradca strategiczny jesteśmy dla Ciebie opłacalną opcją. Umożliwiamy Ci wykorzystanie naszego doświadczenia, osobistej sieci kontaktów i know-how, które możesz zastosować do najtrudniejszych wyzwań w pożądanym momencie i optymalnym okresie.

Jednocześnie staramy się zorientować na naszych klientów w perspektywie długoterminowej. W rezultacie, jak mało kto, jesteśmy zainteresowani upewnieniem się, że Twoja firma osiąga swoje cele, ponieważ w ten sposób również się rozwijamy. Znajduje to także odzwierciedlenie w modelu rozliczeń naszych usług, które często opierają się na wynagrodzeniu za sukces.

Elastyczność i złożoność

Nie jesteśmy częścią dużej instytucji finansowej ani jednego z międzynarodowych Centrów Usług Wspólnych. Jesteśmy gotowi do współpracy z firmami na niemal każdym etapie cyklu życia, w zakresie elastycznie dostosowywanym do ich indywidualnych potrzeb.

Jednocześnie czujemy się komfortowo w transakcjach międzynarodowych, mając sieć kontaktów, w tym innych doradców na całym świecie.

WWspółpracując w określonym obszarze, jesteśmy zawsze gotowi wesprzeć Cię w innej dziedzinie, w której się specjalizujemy. Znając dobrze Twoją firmę, łatwiej będzie nam, niż osobie z zewnątrz, zrealizować nowe zadania związane z finansami, controllingiem, analityką biznesową czy projektami strategicznymi.

Jesteśmy skuteczni niezależnie od tego, po której stronie transakcji doradzamy.

Nasza oferta

Doradzamy tworząc wartość. Bez względu na to, jakie możliwości i wyzwania się pojawiają, nasza wiedza i obiektywizm tworzą rozwiązania i przynoszą wyniki.

 • Strategia: doradztwo w zakresie definiowania modeli biznesowych potencjalnych celów akwizycyjnych.
 • Badanie rynku: identyfikacja celów akwizycyjnych na rynku krajowym i międzynarodowym.
 • Kontakt: wstępny kontakt (w tym anonimowy kontakt w imieniu klienta) z uzgodnionymi celami akwizycji aby ustalić zainteresowanie transakcją i dokonać wstępnej oceny sytuacji finansowej i biznesowej celu.
 • Synergie: wsparcie w szacowaniu potencjalnych synergii i przygotowaniu oferty dla właścicieli przejmowanej firmy.
 • Due Diligence: przeprowadzenie finansowego i biznesowego due diligence, w tym stworzenie modelu finansowego przejmowanej firmy oraz identyfikacja potencjalnych czynników ryzyka.
 • Negocjacje: wsparcie w negocjacjach i przygotowaniu dokumentów transakcyjnych w obszarze finansowym i biznesowym (term sheet / list intencyjny, umowa nabycia udziałów, umowa inwestycyjna).
 • Integracja: wsparcie integracji potransakcyjnej od strony finansowo-controllingowej i księgowej.
 • Strategia: wsparcie w definiowaniu strategii wyjścia z biznesu.
 • Cena / wskaźniki: identyfikacja kroków, które warto podjąć, aby osiągnąć najwyższą możliwą wycenę w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej.
 • Modelowanie finansowe: przygotowanie szczegółowego modelu finansowego ukazującego dotychczasowe wyniki i osiągnięcia Spółki oraz potencjał biznesowy na najbliższe lata.
 • Materiały inwestycyjne: przygotowanie opisowych materiałów sprzedażowych / inwestycyjnych o Spółce – prezentacje inwestycyjne, memoranda, teasery.
 • Inwestorzy: Identyfikacja potencjalnych inwestorów i wstępny (w tym anonimowy) kontakt z nimi w celu ustalenia zainteresowania transakcją.
 • Due Diligence: wsparcie analityczne i procesowe w due diligence prowadzone przez inwestorów, koordynacja prac doradców.
 • Negocjacje: wsparcie w negocjacjach i przygotowaniu dokumentów formalnych od strony finansowej i biznesowej (term sheet / list intencyjny, umowa nabycia udziałów, umowa inwestycyjna).
 • Strategia sukcescji: wsparcie w definiowaniu strategii sukcesji (rodzinnej i menedżerskiej), w tym kształtowanie programu opcji menedżerskich/ programów ESOP czy realizacja projektów wykupu menedżerskiego (MBO/LBO).
 • Wycena: przeprowadzanie wycen rynkowych spółek różnymi metodami, dostosowanymi do konkretnych celów i potrzeb firmy (metody dochodowe/DCF, mnożnikowe, majątkowe/oparte na aktywach).
 • Optymalizacja wyceny: analiza biznesowo-finansowa, operacji i strategii pod kątem możliwości optymalizacji mnożników i wyceny firmy.
 • Audyty: Conprzeprowadzanie niezależnych audytów firm diagnozujących sytuację finansową, biznesową i rynkową.
 • Benchmarking: przeprowadzanie porównań rynkowych do firm konkurencyjnych w zakresie wskaźników finansowych i efektywności oraz przyjętej strategii.
 • Ocena kultury danych: badanie dojrzałości organizacji pod kątem kultury pracy z danymi, jakości raportów i sprawozdań finansowych, efektywności procesów controllingowych, stopnia cyfryzacji i automatyzacji raportowania.
 • Struktura kapitałowa: współpraca z zarządem i właścicielami w celu określenia optymalnej struktury kapitałowej.
 • Modelowanie finansowe: przygotowanie modeli, analiz i prognoz, w tym projekcji przepływów pieniężnych, określenie skali wymogów kapitałowych i zdolności do spłaty określonego poziomu zadłużenia.
 • Biznesplany i prezentacje: materiały, które pozwolą decydentom w instytucjach finansowych lepiej i w sposób bardziej przejrzysty zrozumieć Twoją firmę, model biznesowy lub konkretne projekty wymagające finansowania zewnętrznego.
 • Wsparcie w rozmowach z instytucjami finansowymi: prowadzenie konkurencyjnego procesu z wieloma potencjalnymi dostawcami długu.
 • Niezależne doradztwo: nieobciążone relacjami z dostawcami długów doradztwo w wyborze najlepszej oferty (nie posiadamy oficjalnych lub nieoficjalnych umów pośrednictwa czy prowizyjnych z bankami i innymi instytucjami finansującymi).
 • Zamknięcie transakcji: negocjowanie najlepszych parametrów zadłużenia i treści umowy w imieniu klienta.
 • Monitorowanie i raportowanie KPI: obliczanie, monitorowanie, raportowanie wskaźników wymaganych przez dostawców długu w okresie zadłużenia.
 • Wybór opcji strategicznego rozwoju: analiza strategicznych opcji rozwoju, w tym przekrojowa analiza możliwości rozwoju firmy, znaczenia pozyskania inwestora, wejścia na nowe rynki, IPO, wykupu menedżerskiego, sprzedaży firmy, sukcesji.
 • Kapitał udziałowy: wsparcie w pozyskiwaniu kapitału (materiały dla inwestorów, modelowanie finansowe, udział w negocjacjach).
 • Wewnętrzne struktury i procesy: doradztwo w zakresie kształtowania procesów i struktur finansowo-księgowych w celu skutecznego zaspokajania potrzeb biznesowych i strategicznych.
 • Wsparcie IPO: wsparcie w procesie przygotowań do debiutu giełdowego, w tym w zakresie przygotowania obszaru finansowego, strategicznego i biznesowego w dokumentach oraz w obszarze relacji inwestorskich.
 • ESOP: doradztwo w zakresie tworzenia i wdrażania programów menedżerskich/planów akcjonariatu pracowniczego itp.

Nasze doświadczenie branżowe

Wierzymy, że maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa wymaga podejścia branżowego. Jesteśmy w stanie zapewnić klientom najlepsze możliwe wyniki, wykorzystując naszą głęboką wiedzę sektorową i rozległe relacje z aktywnymi nabywcami w naszych kluczowych branżach.

Monitor-icon
IT / Technologia
Medical-Instrument-Stethoscope-icon
Opieka zdrowotna i urządzenia medyczne
Shopping-Basket-icon
Handel detaliczny i e-commerce
Recycling-Sign-icon
Recykling i CleanTech
streamlinehq-business--icon
Usługi dla firm
Shipment-Package-icon
Opakowania
Diamond-icon
Startupy wspierane przez VC
streamlinehq-newspaper-icon
Media i wydawnictwa

Sprawiamy, że transakcje realizują się z sukcesem

Wspieraliśmy naszych klientów w niesamowitych przedsięwzięciach i strategicznych, kluczowych dla nich transakcjach. Zawsze dbamy o poufność, dlatego wybrane projekty udostępniamy anonimowo.

Real-Estate-Action-House-icon
Wiodący krajowy deweloper

Przeprowadzenie kilku wycen w różnych konfiguracjach, w tym wycena wszystkich spółek portfelowych oddzielnie w ramach realizacji reorganizacji Grupy przed sprzedażą inwestorowi zagranicznemu.

Spółka notowana na giełdzie

Renewable-Energy-icon
Wiodący gracz na rynku fotowoltaicznym w Europie Środkowo-Wschodniej

Przeprowadzenie szeregu analiz i wycen spółek i projektów, w tym wycena spółki przejmowanej przed inwestycją o wartości 10 mln euro.

Spółka notowana na giełdzie

Translate-icon
Jeden z wiodących na świecie dostawców usług LSP, łączący technologię z doświadczeniem tłumaczeniowym

Przygotowanie modeli finansowych, wycen i kompleksowe doradztwo w kilkunastu krajowych i międzynarodowych projektach akwizycyjnych. Na późniejszym etapie doradztwo w zakresie strategicznych opcji rozwoju, modelowania finansowego i wyceny Grupy przed transakcją z funduszem PE/VC o wartości 15 mln euro.

Spółka notowana na giełdzie

Real-Estate-Favorite-Hold-icon
Lider rynku usług zarządzania nieruchomościami

Przeprowadzenie szeregu analiz i wycen spółek i projektów, w tym wyceny spółki przejmowanej przed inwestycją o wartości 10 mln euro.

Spółka notowana na giełdzie

Fossil-Energy-icon
Wiodący gracz na rynku produkcji i dystrybucji olejów samochodowych

Kompleksowe modelowanie finansowe i doradztwo dla właścicieli w negocjacjach z dużym funduszem PE/VC poprzedzających transakcję o wartości 10 mln euro.

E-Commerce-Shop-icon
Rozpoznawalna grupa wydawnicza o silnej ekspozycji e-commerce

Przygotowanie ram finansowo-biznesowych programu menedżerskiego dla pracowników spółek Grupy oraz koordynacja jego realizacji.

Sports-iconCar-icon
Wiodąca krajowa firma w segmencie automatyki przemysłowej obsługująca największe marki motoryzacyjne

Audyt dokumentacji i struktur finansowo-księgowych, modelowanie finansowe i wycena przedsiębiorstwa, kompleksowa analiza otoczenia rynkowego, benchmarking wyników Grupy na tle zidentyfikowanych konkurentów zarówno z rynku krajowego, jak i zagranicznego, analiza strategicznych możliwości rozwoju.

Metal-Sheet-icon
Wiodący dystrybutor materiałów i urządzeń dla branży komunikacji wizualnej

Przegląd opcji strategicznych dla właścicieli Spółki, przygotowanie do sprzedaży (daleko idąca optymalizacja procesów controllingowych i sprawozdawczych, wsparcie w identyfikacji obszarów oszczędności, praca nad wypracowaniem jak najwyższej wyceny). Kompleksowe wsparcie dla pomyślnej sprzedaży Spółki inwestorowi strategicznemu.

Party-Decoration-icon
Lider w dystrybucji artykułów imprezowych i dekoracyjnych.

Pozyskanie finansowania na budowę nowoczesnej hali magazynowej z częścią produkcyjną i powierzchnią biurową o wartości 5 mln euro.

Plastic-Bag-Recycle-icon
Wiodący producent regranulatu z tworzyw sztucznych

Modelowanie finansowe, doradztwo strategiczne i pozyskiwanie finansowania wieloproduktowego (banki i inwestorzy prywatni) na bieżącą działalność oraz inwestycję w halę produkcyjną i nowoczesny park maszynowy (5 mln euro).

Działamy transparentnie i dbamy o Twoje zaufanie

Jeśli po raz pierwszy rozważasz współpracę z partnerem zewnętrznym w strategicznym obszarze lub masz wątpliwości z jakiegokolwiek powodu, zapoznaj się z odpowiedziami na pytania, które często pojawiają się na początku takiej współpracy.
Jeśli masz dodatkowe pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.

Dlaczego potrzebuję doradcy finansowego w procesach przejęcia lub wyjścia?

Profesjonalny doradca, taki jak Enterium, pomoże Ci uzyskać zewnętrzną perspektywę na przedsięwzięcia, które planujesz podjąć, w oparciu o wieloletnie doświadczenie.
Przedsiębiorcy często dokonują tego typu transakcji kilka razy w życiu, a niektórzy nawet tylko raz. Nie musisz znać wszystkich niuansów wyceny firmy, negocjowania lub przeprowadzania due diligence, a często są to transakcje na dużą skalę. Dlatego warto wesprzeć się ekspertami, dla których to chleb powszedni.

Chcę sprzedać udziały w mojej firmie, ale zależy mi na dyskrecji (wewnątrz i na zewnątrz organizacji). Czy można sobie z tym poradzić?

Oczywiście zawsze szanujemy wolę sprzedawców i działamy w ścisłej poufności. Do pewnego momentu możemy profesjonalnie działać bez rozgłosu, w tym anonimowo zbierać informacje zwrotne od potencjalnych nabywców. W pewnym momencie oczywiście kluczowe osoby w organizacji powinny zostać o tym poinformowane, ale pomożemy Ci odpowiednio tym zarządzać.

Czy muszę przygotować moją firmę do sprzedaży?

Im lepiej firma jest przygotowana do sprzedaży, tym płynniej przebiega proces i, co ważniejsze, tym wyższą wycenę może uzyskać sprzedający. Przygotowanie do tego procesu to temat wieloaspektowy. Oczywiście ważne są zoptymalizowane wyniki finansowe, kapitał obrotowy, struktura aktywów i zadłużenia – i tutaj wspieramy klientów naszym strategicznym doradztwem.
Nasze doświadczenie pokazuje jednak, że firmy z prawidłowo wdrożonymi procesami controllingu i raportowania, zapewniającymi gotową dostępność wielowymiarowych danych, są znacznie bardziej wiarygodne i mogą osiągnąć nawet o 20% wyższą wycenę. Wykorzystując nasze holistyczne podejście do budowania wartości biznesowej, możemy wesprzeć Cię również w tym aspekcie.

Jak zorganizowane jest wynagrodzenie za projekty wyjścia lub pozyskiwania funduszy? Co jeśli się nie uda?

Zawsze staramy się tak kształtować warunki współpracy, aby opierały się na zasadzie „win-win”.
Oczywiście nie jesteśmy organizacją non-profit, nie rozwiążemy wszystkich potencjalnych problemów, więc zazwyczaj część naszego wynagrodzenia to ryczałt na pokrycie naszych kosztów. Niemniej jednak główna część naszego wynagrodzenia w tego typu projektach opiera się na sukcesie i zależy od skali transakcji (często jako %). Dzięki temu Twój sukces jest również naszym sukcesem, także w wymiarze materialnym.

Potrzebuję ogólnej porady na temat dostępnych opcji budowania wartości biznesowej. Czy możesz w tym pomóc?

Oczywiście często spotykamy się z sytuacją, gdy sami przedsiębiorcy nie wiedzą, czy to dobry czas na sprzedaż firmy, czy też konieczne jest budowanie skali np. poprzez akwizycję, wspartą finansowaniem zewnętrznym. Nie są też świadomi dostępnych instrumentów związanych z rynkiem kapitałowym czy różnych mechanizmów, takich jak programy opcji na akcje dla pracowników (ESOP).

Prawdziwa wartość nie pojawia się przypadkowo