Back to blog

Controlling i analityka w praktyce: Firmy usługowe.

1 min read

Controlling i analityka w praktyce: Firmy usługowe.

Controlling i analityka biznesowa w firmach usługowych, które chcą się dynamicznie i efektywnie rozwijać, stają się z czasem obszarem coraz większych wyzwań. Warto je odpowiednio nazwać i zoptymalizować na jak najwczesniejszym etapie, a później dostosowywać do zmieniających się i rosnących potrzeb.

Podstawą działalności w tym modelu byli, są i mimo postępujących procesów automatyzacji, robotyzacji czy autonomizacji nadal w większym lub mniejszym zakresie będą ludzie czyli Twój Zespół, przez niektórych zwany „Zasobami Ludzkimi”, a jeszcze innych już bardzo potocznie „Produkcją” lub „Operacjami”.

Related posts

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak pobierane i przechowywane są dane w Power BI?

Read more

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak uwolnić się od długu technicznego w obszarze analityki biznesowej?

Read more

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak tworzyć raporty i wizualizacje, które inspirują do działania?

Read more

We are increasing company value, for real