Back to blog

Jak podejście Business Intelligence 360° skraca czas raportowania i pomaga w podejmowaniu decyzji biznesowych?

3 min read

Aby efektywnie zarządzać firmą, kluczowe jest podejmowanie trafnych decyzji. Z kolei o trafności decyzji zwykle nie decyduje przypadek czy intuicja, tylko twarde dane, które pozwalają wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie. Proces pozyskiwania statystyk i raportowania w wielu firmach jest jednak żmudny i nieefektywny, co nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału przedsiębiorstwa. Jego optymalizację umożliwia usługa Business Intelligence 360° – dziś dowiesz się, czym jest BI 360° i jakie przynosi efekty.

Co to jest Business Intelligence?

Samo pojęcie “Business Intelligence” to proces, w którym wykorzystuje się praktyki, działania i technologie służące do przekształcania obszernych danych analitycznych w skonkretyzowane informacje. Celem pozyskania tej wiedzy jest wyciągnięcie trafnych wniosków, umożliwiających rozwój firmy i zwiększenie jej konkurencyjności na rynku. Rozwijające się przedsiębiorstwa gromadzą nierzadko ogromne ilości danych dotyczących wyników sprzedażowych, zachowań klientów czy ich preferencji zakupowych. Zebranie statystyk nie determinuje jeszcze sukcesu – aby realnie miały one wpływ na rozwój firmy, konieczna jest także ich szczegółowa analiza oraz umiejętność wyciągania trafnych wniosków przez osoby decyzyjne.

Manualne przetwarzanie, łączenie i analiza nieustannie rosnących wraz z rozwojem biznesu wolumenów nieuporządkowanych danych, dotyczących różnych procesów biznesowych, wymagałaby jednak ogromnych nakładów czasowych. W dodatku nie gwarantowałaby sukcesu ze względu na stopień skomplikowania zadania. I tutaj właśnie przechodzimy do zastosowania Business Intelligence w praktyce. Dzięki scentralizowaniu w jednym miejscu i uporządkowaniu danych operacyjnych, finansowych i rozmaitych statystyk, a następnie przedstawieniu ich w czytelnej, użytecznej i interaktywnej formie, systemy BI ułatwiają managerom podejmowanie kluczowych decyzji.

Pozyskiwanie danych z różnych systemów i miejsc w organizacji może być również częściowo lub w całości zautomatyzowane, podobnie jak samo oczyszczanie, porządkowanie czy łączenie danych. Pozwala to znacząco przyspieszyć proces raportowania i umożliwia szybkie uzyskanie odpowiedzi na konkretne pytania biznesowe. W ten sposób łatwiej jest określać kierunki rozwoju firmy czy wręcz kompleksową strategię rozwoju, w szczególności, jeśli dodatkowo mierzone przez firmę wskaźniki (KPI) mogą być odniesione np. do danych konkurencji, w czym również często i chętnie pomagamy.

Microsoft Power BI

Wśród rozwiązań Business Intelligence jedną z najpopularniejszych platform jest Microsoft Power BI. Wyróżnia ją:

  • Intuicyjność i możliwość personalizacji – zaawansowane opcje wizualizacji danych oraz ich wyszukiwania pozwalają dostosować analitykę do preferencji firmy;
  • Skalowalność i szczegółowość – Power BI pozwala na przetwarzanie ogromnych zbiorów danych pochodzących ze źródeł lokalnych oraz chmurowych, a możliwości ich analizy są niewyczerpane;
  • Kooperatywność – platforma umożliwia współdzielenie raportów lub ich wybranych elementów określonym osobom w firmie oraz jest kompatybilna z innymi rozwiązaniami firmy Microsoft oraz Azure.

Microsoft Power BI wyróżnia także kompleksowa ochrona magazynowanych danych, które niejednokrotnie są strategicznie niezbędne do funkcjonowania firmy. Co istotne, ochrona działa nie tylko w trakcie korzystania z platformy, ale także w przypadku udostępniania raportów poza organizacją lub eksportowania do innych formatów, takich jak Excel, PowerPoint i PDF. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, przeczytaj nasz wpis o tym, czym jest Power BI.

Business Intelligence 360° – kompleksowa analiza danych i doradztwo strategiczne z wykorzystaniem Power BI

Łącząc niewątpliwe zalety technologii Microsoft Power BI z samym procesem Business Intelligence stworzyliśmy usługę Business Intelligence 360°. Jak wskazuje nazwa, jest to kompleksowe wsparcie w podejmowaniu decyzji w oparciu o dane (data-driven), na podstawie zoptymalizowanego, wspartego technologicznie procesu raportowania.

Business Intelligence 360° określamy mianem procesu, ponieważ nie tylko optymalizujemy i analizujemy analitykę. Najważniejsze dla nas jest wsparcie osób zarządzających przedsiębiorstwem, aby dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii mogli oni dalej rozwijać firmę i przeprowadzać ją przez proces transformacji cyfrowej. Najważniejszy cel to wzrost efektywności organizacji i wartości biznesu.

Dla kogo dedykowana jest usługa Business Intelligence 360°?

Usługa Business Intelligence 360° jest szczególnie często obiektem zainteresowania firm, które wskutek dynamicznego rozwoju zaczynają dostrzegać konieczność uzyskania wsparcia w obszarze raportowania, a osoby zarządzające chcą podejmować decyzję na podstawie twardych danych. W ten sposób odpowiedzialna postawa kadry managerskiej bezpośrednio przekłada się na wyniki firmy oraz na optymalizację procesów wewnętrznych.

Należy pamiętać, że sama analiza danych to dopiero pierwszy krok. Ten drugi – najważniejszy – to podjęcie na ich podstawie trafnych decyzji. Więcej na ten temat dowiesz się po lekturze treści w naszej zakładce ofertowej Business Intelligence 360° lub bezpośrednio kontaktując się ze specjalistami Enterium.

Related posts

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak pobierane i przechowywane są dane w Power BI?

Read more

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak uwolnić się od długu technicznego w obszarze analityki biznesowej?

Read more

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak tworzyć raporty i wizualizacje, które inspirują do działania?

Read more

We are increasing company value, for real