Analityka biznesowa

Business Intelligence 360°

Obrazujemy procesy biznesowe zachodzące w organizacjach.

Pozwalamy na szybkie raportowanie i wizualizacje danych pochodzących z różnych źródeł.

Pomagamy przejść transformację biznesową w organizację podejmującą decyzje w oparciu o dane.

Uwalniamy wartość drzemiącą w danych

Dane generowane przez Twoją organizację opowiadają historię, a my zapewnimy Ci narzędzia do jej zbadania i dalszego kształtowania. Proces ten określamy jako Business Intelligence 360°.

Nasze rozwiązania pozwolą dotrzeć do sedna każdego problemu, który Cię nurtuje. Pozwolimy odkryć trendy i nieefektywności, abyś mógł zoptymalizować swoje działania, przewidywać przyszłość i podejmować na bieżąco trafne decyzje biznesowe.

Elastyczne, dobrze zaprojektowane raporty dotyczące różnych obszarów biznesowych sprawią, że analiza stanie się prosta, intuicyjna i pasjonująca.

Dzisiejszy liderzy opierają swoje decyzje o dane, maksymalizując efektywność biznesu i optymalizując wykorzystanie zasobów.

Chcemy pracować dla obecnych i przyszłych liderów, dlatego wspieramy firmy w tej fascynującej transformacji.

Przekształcamy dane w wiedzę, a wiedzę w wartość

Dane

Pozyskanie

Obróbka

Czyszczenie

Informacje

Przetwarzanie

Struktura

Wizualizacja

Wiedza

Analiza

Interpretacja

Wnioski

Mądrość

Przewidywanie

Strategia

Przewaga

Wzrost efektywności organizacji i wartości biznesu

jako ostateczny cel, któremu podporządkowany jest proces

5 powodów, dla których warto wdrożyć podejście BI 360°

1 Twoje raporty powstają w manualny sposób?

Oparte są o wiele źródeł danych, które należy zintegrować, a efekt to wciąż przytłaczające tabele w MS Excel? Rozwiązujemy ten problem:

 • Gromadzimy, przetwarzamy i archiwizujemy dane w jednym miejscu
 • Integrujemy dane z różnych źródeł i szukamy powiązań
 • Konwertujemy dane w użyteczne i interaktywne raporty, pulpity managerskie i analizy
2 Uzyskiwanie istotnych informacji finansowych czy operacyjnych zajmuje kilka dni?

Trudno Ci podjąć decyzje biznesowe oparte o dane, gdyż uzyskanie odpowiednich informacji bywa czasochłonne? Rozwiązujemy ten problem:

 • Stosowana technologia pozwala nam na szybką i sprawną aktualizację zdefiniowanych raportów
 • Tworzymy dynamiczne pulpity managerskie dostępne w każdej chwili i na różnych platformach (mobile/desktop)
 • Adresaci analiz mogą samodzielnie pozyskać potrzebną wiedzę oraz identyfikować odchylenia od normy
 • Analizy są przyjazne w użytkowaniu
3 Otrzymujesz zbyt ogólne lub zbyt skomplikowane raporty?

Skomplikowane arkusze lub ogólne sprawozdania finansowe, które otrzymujesz, nie dają przejrzystego wglądu w realizowane operacje? Trudno Ci się w nich odnaleźć? Nie jesteś w stanie szybko zdiagnozować jakie czynniki miały decydujący wpływ na określony obraz sytuacji? Rozwiązujemy te problemy:

 • Stosujemy zasadę „od ogółu do szczegółu”
 • Tworzymy zarówno podsumowania managerskie obrazujące sytuację firmy z lotu ptaka, jak i wnikliwe, wielowymiarowe i interaktywne raporty dotyczące wybranych segmentów biznesu
 • Pozwalamy na stopniowe zagłębianie się w realizowane operacje, stawiając na użyteczność i przejrzystość raportów
4 Bywa, że uzyskujesz niespójne lub wręcz błędne dane?

Duży udział tzw. „czynnika ludzkiego” przy manualnym tworzeniu mniej lub bardziej skomplikowanych raportów ogranicza Twoje zaufanie do wniosków, jakie z nich płyną? Rozwiązujemy ten problem:

 • Ograniczamy błędy poprzez automatyzację i kontrolę jakości danych
 • Gromadzimy dane w jednym miejscu i weryfikujemy ich spójność oraz szukamy przyczyn ewentualnych rozbieżności
 • Aktualizujemy raporty w przypadku zmian w źródłach
 • Mamy zarówno kompetencje księgowo-finansowe, biznesowe jak i technologiczne – wiemy jak rozwiązać Twoje problemy z wiarygodnym raportowaniem
5 Przepływ informacji w Twojej organizacji jest nieefektywny?

Kluczowe osoby w organizacji nie mają dostępu do cennych informacji, na bazie których mogliby podejmować lepsze decyzje? Panuje chaos informacyjny, a ważne dane często udostępniane są drogą mailową czy telefoniczną? Rozwiązujemy te problemy:

 • Sprawiamy, że wybrane kluczowe osoby w organizacji maja dostęp do zdefiniowanych informacji biznesowych, dzięki czemu mogą szybko reagować i podejmować decyzje
 • Ograniczamy liczbę raportów i informacji wysyłanych e-mailem, zarządzając dostępem do scentralizowanych narzędzi analitycznych w chmurze
 • Stosujemy najwyższe standardy poufności i zabezpieczeń danych w celu ochrony Twoich wrażliwych informacji

Czas na działanie. Czas na zmiany.

Dość chaosu. Spójne dane, dla każdego.

Dziel się nimi, udzielaj dostępów do wybranych analiz powstających na bieżąco.

Obrazuj procesy biznesowe i dane, które uznajesz za ważne.

Zyskaj spójność, wiedząc, że wszyscy w organizacji pracują na tym samym źródle, będącym rzetelną podstawą do podejmowania decyzji.

Konwertuj dane w decyzje.

Weź pod lupę swoje linie biznesowe, kontrahentów, pracowników czy koszty.

Zidentyfikuj obszary o niskiej efektywności lub niepokojących odchyleniach od budżetu.

Monitoruj i analizuj kampanie marketingowe, dyscyplinę płatności ze strony klientów czy szczegółową strukturę, dynamikę i rentowność sprzedaży.

Wyciągaj wnioski i efektywniej alokuj zasoby przy kolejnych przedsięwzięciach

Buduj wartość swojej firmy i zwiększ jej potencjał finansowy.

Gromadź i obrazuj dane w taki sposób, aby były dostępne do prezentacji w każdym momencie, w wielu ujęciach i wymiarach.

Zwiększ wartość biznesu, jego wiarygodność kredytową czy potencjał inwestycyjny dzięki łatwej i szybkiej dostępności do wiarygodnych danych.

Stwórz organizację opartą o dane i uzyskaj dzięki temu przewagę nad swoją konkurencją.

Wybierz swój model współpracy

Business Intelligence

Technologia

Narzędzia

Wizualizacja danych

Potrzebujesz wsparcia technologiczno-procesowego w celu zmiany modelu zbierania i przetwarzania danych? Widzisz potrzebę  zoptymalizowania raportowania? Zaprojektujemy i przygotujemy dla Ciebie zestaw narzędzi analitycznych klasy Business Intelligence, które zmienią zasady gry.

Controlling finansowy

Technologia

Narzędzia

Wizualizacja danych

Procedury

Analityka, budżetowanie, KPI

Konsultacje i raporty ad-hoc

Stworzymy lub zoptymalizujemy architekturę procedur i narzędzi analitycznych do analizy retrospektywnej i planowania. Pomożemy w identyfikacji i konstrukcji wskaźników i mierników oceny sytuacji finansowej uszytych na miarę dla Twojego biznesu.

Zaprojektujemy i będziemy przygotowywać ustalone raporty wspierające podejmowanie decyzji biznesowych.

Przygotujemy raporty ad-hoc, zgodnie z Twoimi bieżącymi potrzebami.

CFO 3.0

Technologia

Narzędzia

Wizualizacja danych

Procedury

Analityka, budżetowanie, KPI

Konsultacje i raporty ad-hoc

Zarządzanie zespołem finansowym

Finansowanie działalności

Decyzje strategiczne

Unikalne połączenie wykorzystania technologii Business Intelligence, zaplecza analityczno-controllingowego oraz kompetencji profesjonalnego Dyrektora Finansowego.

Usługa łącząca pod jednym dachem zasoby nawet czterech standardowych etatów niedostępna nigdzie indziej na rynku w tej formule. W ramach jednej faktury i od jednego dostawcy.

Masz do dyspozycji zgrany i doświadczony zespół analityczny Enterium, nowoczesne narzędzia klasy BI, a dodatkowo wsparcie w zakresie finansowania i realizacji strategii.

Daj się zainspirować

Case studies

Omówienie wybranych projektów i zakresu współpracy z naszymi Klientami, którzy przeszli transformację w organizację napędzane danymi

Przykłady raportów

Spójrz jak mogą wyglądać Twoje narzędzia analityczne i jak intuicyjna jest ich obsługa. Możemy je kształtować elastycznie, zgodnie z Twoimi potrzebami.

Zatrudniamy !