Back to blog

Nowy rok, nowe wyzwania!

2 min read

Rok 2021 był dla Enterium rokiem dynamicznego wzrostu, ale też niezwykle ciekawych wyzwań, które pozwoliły nam rozszerzyć nasze kompetencje i doświadczenie. Cieszy nas niezmiernie, że coraz więcej Klientów ufa naszemu kompleksowemu podejściu do nowoczesnego raportowania biznesowego i analityki danych. W mijającym roku nawiązaliśmy współpracę biznesową z wieloma ciekawymi i dynamicznie rozwijającymi się firmami z branż takich jak IT, medycyna, budownictwo czy automatyka przemysłowa, które dzięki usprawnieniu procesów controllingowych i wdrożeniu raportowania klasy Business Intelligence stają się w znacznie większym stopniu organizacjami napędzającymi swój wzrost danymi. 

Pandemia koronawirusa i związane z nią ograniczenia spowodowały, że część procesów, w tym w zakresie wymiany informacji i danych, musiała przenieść się do Internetu i chmury. W efekcie w okresie wysokiej niepewności na znaczeniu zyskały platformy analityczne, wspomagające raportowanie i podejmowanie decyzji w oparciu o dane i konkretnie wnioski z nich płynące, a nie intuicję czy przypuszczenia. Dla naszych Klientów kluczowe stało się także usprawnienie samego procesu bezpiecznego, usystematyzowanego przetwarzania i udostępniania danych biznesowych. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do tego fascynującego procesu transformacji cyfrowej naszych Klientów!

Nadchodzący 2022 r. przyniesie przedsiębiorstwom kontynuację wielu wyzwań, które obserwowaliśmy w roku mijającym. Firmy nadal będą musiały mierzyć się z wysokimi cenami surowców i materiałów czy energii, a także rosnącymi kosztami pracy napędzanymi wysoką inflacją, a w niektórych sytuacjach także wprowadzanymi zmianami podatkowymi. Dla niektórych – na większą skalę korzystających z dźwigni finansowej – rosnącym wyzwaniem będą także koszty finansowania dłużnego. Na tym tle pozytywnie wygląda prognozowany wzrost gospodarczy, który, choć prawdopodobnie niższy niż w 2021 r., nadal powinien utrzymać się powyżej 4,0%. Wszystkie te czynniki będą kreować nacisk na poprawę efektywności, a co za tym idzie rosnącą konieczność coraz bardziej kompleksowej i sprawnej analityki w firmach.  

Wracając do mijającego roku, chciałbym podkreślić, że jestem  bardzo dumny z naszego Zespołu w Enterium, który staje się coraz większy, pozyskuje coraz bardziej specjalistyczne kompetencje, pomaga rozwijać Naszym Klientom coraz bardziej zaawansowane rozwiązania. Pozwala to z optymizmem oczekiwać wyzwań nadchodzącego roku. Składam wyrazy uznania dla Zespołu Enterium za wytrwałość, kreatywność i pracowitość. Dziękujemy również naszym Klientom i Partnerom za zaufanie!

Życzę wszelkiej pomyślności i sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku 2022!

Related posts

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak pobierane i przechowywane są dane w Power BI?

Read more

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak uwolnić się od długu technicznego w obszarze analityki biznesowej?

Read more

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak tworzyć raporty i wizualizacje, które inspirują do działania?

Read more

We are increasing company value, for real