Back to blog

Najważniejsze trendy w analityce biznesowej

6 min read

Najważniejsze trendy w analityce biznesowej

W ostatnich latach analityka biznesowa nabiera coraz większego znaczenia, gdyż coraz więcej firm chce budować efektywne organizacje napędzane danymi. Jednocześnie samo podejście do analityki biznesowej przechodzi dość gwałtowną rewolucję. Zasoby danych stają się coraz większe, uzyskaliśmy dostęp do chmur obliczeniowych, nauczyliśmy się bezpiecznie udostępniać dane i raporty. Arkusze kalkulacyjne stopniowo ustępują miejsca bardziej funkcjonalnym i użytecznym raportom klasy business intelligence (interaktywnym pulpitom managerskim). Demokratyzowany jest dostęp do danych, nie wspominając już o automatyzacji procesów w obszarze przepływu danych czy raportowania. Omówmy krótko najważniejsze, aktualne trendy w analityce biznesowej.

Czym jest Analityka Biznesowa?

Dane są wszędzie. Generujemy je my sami dokonując zakupów, przeglądając strony internetowe czy użytkując social media. Dane generują także urządzenia przemysłowe, czujniki zainstalowane w maszynach, a nawet dzienniki sieciowe, które śledzą zachowanie użytkownika. Ilość danych rośnie wykładniczo. Dziś nasi eksperci szacują, że każdego dnia tworzonych jest co najmniej 2,5 kwintyliona bajtów danych (to 2,5 i oszałamiające 18 zer!). Są to również dane zebrane zarówno przez łazik Curiosity na Marsie jak i Twoje zdjęcia na Facebooku z ostatnich wakacji.

Dane nieustannie się przenikają. Nie mają jednak większego znaczenia,  jeśli nie zaczną być gromadzone i przekształcane w informacje oraz wiedzę. Tym właśnie zajmuje się analityka biznesowa. Jej pierwszym etapem jest odpowiednie pozyskanie i przetworzenie danych, aby stały się one rzetelne i wiarygodne. Następnie pozyskanie z nich informacji, które odpowiednio przedstawione przyczyniają się do pozyskania wiedzy. Ta z kolei pomaga zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa. Proces ten jednak wiąże się z odpowiednim know-how oraz dostępnością narzędzi do przetwarzania informacji z różnych źródeł.

Wzrost znaczenia Analityki Biznesowej

Rosnąca populacja osób dobrze wykształconych, zaawansowanych technologicznie, bardziej świadomych to siła napędowa dla innowacji i digitalizacji – warunków koniecznych do zachowania przewagi konkurencyjnej, również w aspekcie finansowym. Ostatnie wydarzenia na świecie narzuciły błyskawiczną transformację cyfrową wielu przedsiębiorstwom. Musiały dostosować się do zmieniającego się makrootoczenia, wymagającego szybkich decyzji biznesowych, jak również zmiany modelu realizacji pracy kreując tym samym trendy w analityce biznesowej.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji

Coraz więcej platform, portali społecznościowych, programów, aby ulepszyć funkcjonalność i zmaksymalizować efektywność wykorzystuje sztuczną inteligencję. Masz nią do czynienia praktycznie codziennie korzystając między innymi z wyszukiwarki internetowej. Narzędzia analityczne BI również potrafią wykorzystywać sztuczną inteligencję (machine learning, deep learning), aby m.in. przewidywać przyszłość – np. w obszarze spodziewanego zachowania klientów czy analizy wrażliwości. Oczywiście potrzebne są zasoby, które zaprojektują cały zestaw algorytmów, ale to dzięki temu możemy z większą efektywnością i wyprzedzeniem reagować na określone sygnały płynące z rynku.

Zastosowanie sztucznej inteligencji pozwala również na wprowadzenie systemu alertów o zmianach wyników, nowych informacjach biznesowych. Pozwala to zaoszczędzić czas i przyśpiesza proces analizy. To od nas może zależeć o jakich zdarzeniach chcemy być informowani. Sztuczna inteligencja jako “twór” uczący się – w pewnym momencie może sama podpowiedzieć nam na co powinniśmy zwrócić uwagę. 

Przetwarzanie języka naturalnego

Kolejnym trendem w analityce biznesowej staje się  zastosowanie przetwarzania języka naturalnego, czyli konwertowanie języka „ludzkiego” na język „komputerowy”. Ten obszar ciągle jest rozwijany. Wiąże się z tym, aby „nauczyć” komputer rozpoznawania naturalnej mowy człowieka w różnych językach, a nie ściśle określonych fraz. Najczęściej spotykamy tą technologię w Google Voice, Google Tłumacz.
Czołowe platformy analizy biznesowej wprowadziły już te możliwości umożliwiające zadanie pytań w języku naturalnym i otrzymania od systemu informacji zwrotnej, bez konieczności przeszukiwania tysiąca danych przez analityków. Przedsiębiorstwo analityczno- badawcze Gartner zakłada, że do końca 2024 r. 75% firm wdroży powyższe rozwiązania.

Wizualizacja i jakość danych

Zbiory danych błyskawiczne się powiększają, stają się mało czytelne, trudne do analizy dla wielu osób. Zachodzi również konieczność zestawienia ze sobą coraz to większej ilości zbiorów. Z pomocą przychodzą rozwiązania Business Intelligence. Dane scentralizowane są w jednym miejscu i przedstawione w sposób wizualny – chętniej przyswajalny przez ludzki umysł. Za pomocą grafik, wykresów, diagramów, map wzajemnie oddziaływujących na siebie łatwiej jest zaobserwować historyczne, obecne oraz przyszłe trendy, a także wyłapać odchylenia.  Wizualizacja danych to nie tylko przejrzystość i spersonalizowane “ułożenie” danych, często przez nią rozumie się również interaktywność.  Wszystkie wykresy, mapy są kompatybilne ze sobą. Zmiana jednej części raportu powoduje zmiany w innych, dzięki czemu łatwiej i szybciej możemy otrzymać interesujące nas informacje. 

Oczywiście, aby wizualizacja danych miała sens dane muszą być najwyższej jakości. Powinny być odpowiednio oczyszczone – bez duplikatów, błędów, a także zaktualizowane. Niedokładne i niespójne dane prowadzą do poważnych błędów w późniejszych etapach, co skutkuje nie rzetelną analizą. 

Dostępność

Wybuch pandemii przyczynił się do wzrostu popularności kolejnego trendu – użytkowania chmury. Dane musiały być dostępne dla pracowników pracujących zdalnie, z różnych miejsc, korzystających nie tylko ze służbowych komputerów. Wiele firm zdecydowało się zatem na przeniesienie do chmur baz danych i wdrażanie nowych rozwiązań BI na platformach. Korzyści, które z tego płyną są tak duże, że trend ciągle się utrzymuje i wdraża go coraz to więcej organizacji.
Dostępność do platform przez pracowników wiąże się również z tym, że zachodzi potrzeba dostosowywania platformy, aby była zrozumiała dla wszystkich. Przekłada się na większą współpracę pomiędzy działami IT i biznesu, co między innymi charakteryzuje analitykę biznesową.

Mobilność

Będąc w delegacji, na urlopie często nie mamy przy sobie laptopów, kluczowe zatem  jest zastosowanie mobilnej analizy biznesowej, dzięki której możemy być na bieżąco i w sytuacji kryzysowej odpowiednio szybko zareagować. Mobilne BI polega na zapewnieniu wszystkim, w tym pracownikom pracującym zdalnie czy hybrydowo bądź dużo podróżujących, dostępu do tych danych w dowolnym czasie i miejscu. Dzięki alertom na urządzeniach mobilnych, a także dostępności do platform BI w każdej chwili można szybko podjąć ważne decyzje biznesowe w oparciu o dane.

Bezpieczeństwo

Niezwykle istotnym trendem panujących w BI jest także również wysoki poziom bezpieczeństwa danych. Z roku na rok staje się to coraz większym priorytetem na świecie. Pewnie słyszeliście o RODO, ustawach o ochronie danych i zapobieganiu przestępczości, wiele firm wprowadza również zapisy w umowach dotyczących poufności danych. Konsekwencją naruszenia danych są bardzo wysokie kary, które mogą się przyczynić do upadłości firm. Na rynkach zagranicznych bezpieczeństwo danych również jest jednym z najwyższych priorytetów.
Nowoczesne rozwiązania analityki biznesowej gwarantują bezpieczeństwo danych.  Wgląd do nich mają tylko upoważnieni pracownicy. Dają także możliwość zróżnicowania poziomu dostępu. Pracownik niższego szczebla może zobaczyć określony zakres danych, natomiast dyrektor może mieć dostęp do szerszego obszaru, w tym informacji niejawnych.

Analityka rozszerzona i predykcyjna

Istotne jest, aby systemy BI były zintegrowane z systemami ERP, aby dane były ciągle aktualizowane, rzetelne i zgodne z czasem rzeczywistym. Analityka rozszerzona wykorzystuje zautomatyzowane algorytmy, które mają za zadanie wniknąć w  dane i wyłapać powtarzające się prawidłowości i trendy. Dzięki temu można zaoszczędzić wiele czasu i łatwiej podjąć decyzję. 

Analityka predykcyjna powiązana jest z kolei z wykorzystaniem wzorców wynikających z danych historycznych i ew. dodatkowych parametrów, do prognoz. Przewidywanie spodziewanych trendów to “game changer” w obszarze analityki biznesowej. Nie tylko bazujemy na danych historycznych w zarządzaniu biznesem, gdyż wiedząc (i to nie na podstawie intuicji) co prawdopodobnie wydarzy się w przyszłości, możemy z wyprzedzeniem odpowiednio zareagować.

Podsumowanie

Niektóre z przytoczonych w niniejszym artykule trendów to nie nowość na przestrzeni ostatniej dekady, a wciąż postępująca ewolucja. Jest to zatem pewien proces rozwojowy, ciekawy i ważne z punktu widzenia nowoczesnego zarządzania biznesem. Analityka wciąż ewoluuje za sprawą dynamicznie zmieniającego się makrootoczenia, a także zwiększającej się świadomości korzyści płynącej z bycia “data-driven”.

W Enterium zajmujemy się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań Business Intelligence. Rozumiemy nie tylko świat IT, ale również świat biznesu i finansów. Skupiamy analityków danych, kontrolerów finansowych, architektów BI pod jednym dachem. Łącząc nasze umiejętności znacząco przyczyniamy się do zwiększenia rentowności firm oraz przewagi konkurencyjnej.

Jeśli chcesz wdrożyć ekosystem raportowy oparty m.in. na wiodącym rozwiązaniu Business Intelligence – Microsoft Power BI, skontaktuj się z nami

Related posts

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak pobierane i przechowywane są dane w Power BI?

Read more

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak uwolnić się od długu technicznego w obszarze analityki biznesowej?

Read more

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak tworzyć raporty i wizualizacje, które inspirują do działania?

Read more

We are increasing company value, for real