Back to blog

Bon na cyfryzację, czyli jak sfinansować wdrożenie rozwiązań BI w firmie

4 min read

Wsparcie finansowe transformacji cyfrowej

Zastanawiasz się, czy to dobry moment na podjęcie decyzji o transformacji Twojego biznesu w organizację napędzaną danymi? Rozważasz wdrożenie rozwiązań analitycznych klasy Business Intelligence? Zafascynował Cię Power BI? Chcesz przyspieszyć i zoptymalizować raportowanie? Być może Wygląda na to, że najlepszy moment jest właśnie teraz, ze względu na bon na cyfryzację!

I to nie ze względu na wszystkie rzeczowe argumenty i trendy rynkowe, które przytaczamy na tym blogu i innych naszych stronach. Otóż właśnie rusza nabór wniosków w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: “Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”. Konkurs skierowany jest dla sektora MŚP, w ramach którego PARP przyznać może łącznie aż do 110 mln złotych!

Geneza działania ma źródło w trawającej wciaż pandemii COVID-19. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w technologie na rzecz transformacji cyfrowej swoich organizacji budując m.in. większą odporność ich biznesu na zawirowania związane chociażby z kolejnymi lockdownami.

PARP:

Celem konkursu jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Należy mieć na uwadze, że finansowanie mają szansę otrzymać tylko te projekty, które przyczynią się do rozwoju firmy oraz wzmocnią jej odporność na ewentualne przyszłe kryzysy. Projekt musi zwiększać konkurencyjność firmy, optymalizować jej procesy, prowadzić do wyższej efektywności wewnątrz przedsiębiorstwa lub we współpracy z dostawcami i klientami, stworzyć możliwość poszerzenia rynków zbytu lub dodatkowo oferty (nowe produkty, usługi).

Wdrożenie rozwiązań raportowo-analitycznych klasy Business Intelligence i przejście cyfrowej transformacji w organizacje podejmujące decyzje w oparciu o dane w pełni wpisuje się w założenia powyżwszego konkursu. Zintegrowane centrum wiedzy na temat operacji, procesów czy finansów firmy umieszczone w chmurze, w jednym miejscu, do którego z różnymi uprawnieniami mogą mieć dostęp pracownicy i partnerzy, doskonale odpowiada na wyzwania, z jakimi mierzy się aktualnie wiele przedsiębiorstw.

Istotne szczegóły dotyczące bonów na cyfryzację

Na co warto zwrócić uwagę analizując możliwość sfinansowania bonem na cyfryzację wdrożenia rozwiązań z zakresu business intelligence?

 • Wsparcie wyniesie do 85% wartości projektu, co oznacza, że Twój wkład to co najmniej 15% całkowitego kosztu projektu.
 • Wartość projektu (suma kosztów kwalifikowanych) musi się mieścić w przedziale 60.000 – 300.000 zł.
 • Dofinansowanie otrzymają mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą na terytorium RP (potwierdzoną wpisem do rejestru).
 • Dotacja przyznawana ze środków UE jest bezzwrotna.
 • Projekty będą rozliczane w formie ryczałtu, wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie projektu (tzw. uproszczona forma rozliczania projektu).
 • Nabór wniosków rozpoczyna się 20 września i kończy 20 października 2021 roku, ale nie jest wykluczone, że PARP wcześniej zamknie nabór, jeśli zainteresowanie i tym samym liczba napływających wniosków będzie znaczące.
 • Dofinansowanie obejmuje komponent obligatoryjny (usługi programistyczne i oprogramowanie gotowe, w tym w formie licencji – min. 60.000 zł) oraz komponent fakultatywny (środki trwałe, usługi doradcze i szkoleniowe).
 • Największe szanse na uzyskanie dofinansowania będą miały projekty składane przez przedsiębiorstwa szczególnie dotknięte biznesowo pandemią COVID-19 (określone branże wg PKD i istotny spadek przychodów r/r w 2020 r. wobec 2019 r.).
Bon na cyfryzację z Enterium

W związku z powyższymi kryteriami, bon na cyfryzację to idealna szansa na zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu analityki biznesowej klasy Business Intelligence z wykorzystaniem najdynamiczniej rozwijajacej się platformy Microsoft Power BI. Szerokie zastosowanie tego narzędzia i wykorzystanie naszego know-how i doświadczenia pozwoli Ci na optymalizację procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, w takich obszarach jak:

 • Sprzedaż – dzięki wielowymiarowej analityce (od ogółu do szczegółu, w dowolnych strukturach i ujęciach czasowych), weryfikacji odchyleń, analizie predykcyjnej,
 • Koszty – w rezultacie uzyskania szczegółówej analityki na niemal nieskończonych płaszczyznach dostosowanych do potrzeb organizacji, możliwości analizowania odchyleń od budżetu lub zmian w ujęciu czasowym,
 • Marżowość – jako efekt szczegółowej analityki marży bezpośredniej, rentowności poszczególnych linii biznesowych, rentowności całego przedsiębiorstwa na kolejnych poziomach, symulacji wpływu zmian określonych parametrów na kształt wyników finansowych,
 • Marketing – dzięki szczegółowej analizie działań podjętych w tym obszarze – zarówno na płaszczyźnie online jak i offline (efektywność kampanii, analiza konwersji, optymalizacja budżetu marketingowego, etc.),
 • Logistyka – w rezultacie uzyskania narzędzia do szczegółowej analizy stanów magazynowych, rotacji zapasów, analizy łańcucha dostaw, etc.
 • HR – uzyskując dostęp do analiz efektywności pracy zespołu (alokacja roboczogodzin, marżowość aktywności pracownika, rotacja pracowników, etc),
 • Inne operacje – dzięki uzyskaniu scentralizowanego dostępu do określonych wskaźników efektywności (KPI) dotyczących dowolnego obszaru działalności organizacji.

W ścisłej współpracy z naszym doświadczonym partnerem – firmą doradczą przygotowującą od lat podobne wnioski o dofinansowanie, z przyjemnością przeprowadzimy Cię przez koncepcyjny i formalny proces realizacji projektu wdrożenia analityki i raportowania klasy Business Intelligence wspartego bonem na cyfryzację. Bez żadnych zobowiązań zweryfikujemy, czy Twoja firma ma szanse uzyskać dofinansowanie i zrealizować taki projekt.

Skontaktuj się z nami, opowiedz nam swoją historię a my pomożemy Ci napisać jej kolejne strony!

Related posts

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak pobierane i przechowywane są dane w Power BI?

Read more

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak uwolnić się od długu technicznego w obszarze analityki biznesowej?

Read more

30 stycznia, 2023

Informacje

Jak tworzyć raporty i wizualizacje, które inspirują do działania?

Read more

We are increasing company value, for real