Doradztwo transakcyjne

Korzystamy z doświadczenia członków naszego zespołu, które sięga 2001 roku.

Nasz dorobek obejmuje ponad 100 zrealizowanych projektów doradczych o łącznej wartości 0,5 miliarda PLN.

Doradzamy firmom w innowacyjny sposób zawsze dokładnie analizując potrzeby naszych klientów i cele, które planują zrealizować.

Kompetencje z obszaru Dane & Analityka oraz Doradztwo & Strategia pozwalają nam zaoferować Klientom niespotykaną na rynku wartość dodaną i kompleksowość usług.

Oferujemy innowacyjne podejście do doradztwa transakcyjnego

Pozyskanie finansowania

Niezależnie od formy w jakiej planujesz pozyskać finansowanie jesteśmy Twoim partnerem pierwszego wyboru.

Posiadamy relacje i znajomość procedur w większości banków komercyjnych.

Wspieraliśmy przeprowadzenie kilkunastu emisji obligacji korporacyjnych. Posiadamy dostęp do inwestorów zainteresowanych wsparciem kapitałowym Twojej firmy. Zarówno indywidualnych, działających jako business angels jak i instytucjonalnych – funduszy inwestycyjnych i PE/VC.

Wesprzemy wejście Twojej firmy na rynek kapitałowy. Z sukcesem doradzaliśmy naszym Klientom jak pozyskać kapitał i zadebiutować na giełdzie. Zarówno alternatywnym rynku NewConnect, jak i głównym rynku GPW. Do dziś niektórych z nich wspieramy w relacjach inwestorskich i raportowaniu.

Doradztwo przy sprzedaży firmy

Doradzimy Ci jak wybrać najlepszy moment i jak przygotować się do sprzedaży firmy.

Przeprowadzimy przez cały proces od przygotowania strategii działania i możliwej do osiągnięcia wyceny, poprzez stworzenie materiałów w postaci prezentacji/memorandum i modelu finansowego, poprzez dotarcie do odpowiednich inwestorów, aż po finalne negocjacje umów i rozliczenie transakcji.

Zrealizowaliśmy dziesiątki tego typu transakcji zarówno z inwestorami finansowymi, jak i strategicznymi, w Europie i innych częściach świata.

Nasza usługa z zakresu Business Intelligence 360° stanowi unikatowe wsparcie w procesie przygotowania do transakcji. Zrealizowane dla naszych Klientów projekty potwierdzają, że dzięki tej usłudze właściciele uzyskali dodatkowy liczony w dziesiątkach procent wzrost wartości firm w zrealizowanej transakcji

Doradztwo przy akwizycjach

Jeśli wzrost organiczny nie jest jedyną metodą skalowania Twojego biznesu, jesteśmy dla Ciebie idealnym partnerem do ukształtowania i wdrożenia strategii w obszarze akwizycji.

Nasze unikalne doświadczenia obejmują doradztwo dla klientów w akwizycjach globalnych w kilkunastu krajach i trzech kontynentach.

Wspieramy proces kompleksowo począwszy od określenia modeli biznesowych potencjalnych celów akwizycji, przez identyfikację konkretnych firm, kontakt wstępny, negocjacje, zamknięcie i rozliczenie transakcji.

Jeśli na sfinansowanie transakcji trzeba dodatkowo pozyskać kapitał, również podejmiemy się tego zadania.

Negocjacje

Każdy proces transakcyjny lub związany z pozyskaniem finansowania wymaga negocjacji w Twoim imieniu lub w imieniu Twojej Spółki z partnerami po drugiej stronie. Wpieramy naszych Klientów w tym trudnym procesie wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie.

Cechuje nas umiejętność zidentyfikowania kluczowych aspektów i zabezpieczenia najważniejszych elementów transakcji dla naszych Klientów.

Potrafimy negocjować ostro w imieniu naszych Klientów, ale nigdy nie odkładamy na bok racjonalności biznesowej i obrazu całokształtu aranżowanej transakcji.

Badania Due Diligence

Wpieramy naszych Klientów zarówno w procesie badania ze strony potencjalnych inwestorów, jak i w przypadku badania przez nich celów przejęć.

Znajomość specyfiki tego typu procesów w połączeniu z naszymi kompetencjami finansowo-księgowymi, controllingowymi i biznesowo-strategicznymi daje naszym Klientom komfort działania niezależnie od tego po której stronie transakcji stoją.

Wyceny i modelowanie finansowe

Przeprowadziliśmy setki wycen i kompleksowych analiz całych przedsiębiorstw, ocen projektów biznesowych czy złożonych modeli finansowych.

Niezależnie od metody wyceny czy metodologii analizy, celu ich przeprowadzania oraz specyfiki i wielkości firmy lub projektu nasze doświadczenie w tym zakresie pozwala sprostać najbardziej złożonym oczekiwaniom Klientów.

Zatrudniamy !