Referencyjne projekty

Jeden z wiodących polskich dystrybutorów materiałów i sprzętu dla branży reklamowej (komunikacja wizualna) i poligraficznej

Przed rozpoczęciem współpracy

Brak ukształtowanej kultury pracy z danymi

Brak systemu kontroli kosztów

Analityka sprzedażowa prowadzona przez jednego z kluczowych managerów

Wszelkie analizy handlowe prowadzone w kilkudziesięciu plikach excel sprzężonych ze sobą, z możliwością aktualizacji jedynie na komputerze managera, manualnie

Brak możliwości szybkiego odnalezienia odpowiedzi na wybrane pytania biznesowe bazując na dostępnych danych

Brak sprawnego i motywującego do osiągania założonych KPI systemu wynagradzania pracowników działu handlowego

Po rozpoczęciu współpracy

Wdrożenie kompleksowego rozwiązania Business Intelligence opartego m.in. na „surowych” danych z systemu ERP oraz zestawieniach księgowych

Zaprojektowanie i miesięczna aktualizacja raportów analitycznych dla celów managerskich (przychody, koszty, marże, wyniki, na wielu poziomach)

Stworzenie narzędzia do wielowymiarowej analizy sprzedaży (wg handlowca, regionu, klienta, całość w wielostopniowej, rozbudowanej strukturze asortymentowej)

Wsparcie przy stworzeniu nowego, bardziej efektywnego systemu wynagradzania pracowników handlowych

Po kilku latach współpracy wsparcie w sprzedaży spółki jednemu z liderów rynku, który bardzo wysoko ocenił kontrolę finansową i kulturę pracy z danymi w spółce, wskazując przy tym, że mimo większej skali działalności nie udało mu się osiągnąć podobnego poziomu analiz

Międzynarodowa Grupa Kapitałowa (9 krajów), lider na rynku specjalistycznych usług skierowanych do biznesu wspartych technologią

Przed rozpoczęciem współpracy

Niewielki, niczym niewyróżniający się gracz na polskim rynku o skali 5m PLN przychodów

Brak systemu controllingu przychodów i kosztów, brak narzędzi do kontroli kosztów, funkcjonujące w ramach organizacji niepowiązane i podstawowe pliki Excel

Raporty analityczne niespójne ze sobą, w tym m.in. z rachunkiem zysków i strat, brak kultury budżetowania w organizacji

Brak wprowadzonej zasady memoriałowej księgowania zleceń (duży wolumen zleceń i podwykonawców, marża z jednego projektu rozłożona na kilka miesięcy)

Brak kompetencji w zakresie oceny finansowo-biznesowej ewentualnych celów akwizycji

Brak środków na zdynamizowanie rozwoju

Po rozpoczęciu współpracy

Wdrożenie wielopoziomowego systemu controllingowo-analitycznego w obszarze sprzedaży, kosztów, wyników, płynności finansowej w spółce polskiej oraz w 8 zależnych spółkach zagranicznych

Zaprojektowanie częściowo zautomatyzowanego systemu „matching principle” pozwalającego na wykazywanie współmierności przychodów i kosztów oraz wiarygodnej marży bezpośredniej w ujęciu miesięcznym

Pozyskanie finansowania bankowego, obligacyjnego oraz akcyjnego w kilku rundach finansowania i wsparcie we wprowadzeniu spółki na giełdę, a także późniejszym raportowaniu

Wsparcie przy akwizycjach (identyfikacja celów przejęć, finansowo-biznesowe due diligence, także celów zagranicznych)

Pełnienie funkcji dyrektora finansowego Grupy, udział w zwiększeniu skali biznesu do 100m PLN przychodów (lider w PL, wiodąca spółka w branży na świecie), wejście do Spółki czołowego funduszu PE/VC

Niszowa spółka medyczna notowana na rynku NewConnect GPW

Przed rozpoczęciem współpracy

Brak ukształtowanej kultury pracy z danymi

Brak wdrożonego systemu controllingowo-analitycznego

Konieczność uporządkowania danych finansowych i operacyjnych ze względu na kilka linii biznesowych charakteryzujących się odmiennym sposobem rozliczania

Potrzeba stworzenia systemu raportowania giełdowego w związku z debiutem na NewConnect.

Brak narzędzia controllingowego do zarządzania płynnością, które pomagałoby podjąć decyzje biznesowe w okresach wzmożonego zapotrzebowania na środki pieniężne

Po rozpoczęciu współpracy

Wdrożenie wielowymiarowych narzędzi analitycznych klasy Business Intelligence zasilanych danymi z różnych, rozproszonych wcześniej źródeł

Bieżący controlling finansowy przychodów, kosztów, wyników i marż wraz z raportowaniem na potrzeby Zarządu oraz wymogów giełdowych

Budżetowanie roczne, budżetowanie kroczące, analizy ad-hoc związane z bieżącą działalnością i zapotrzebowaniem Zarządu

Wdrożenie narzędzia do analizy retrospektywnej i prognzowania cash-flow, a także elementów na cash-flow wpływających (powiązanie z analizą struktury i spływu należności masowych, budżetem i płatnościami)

Grupa Kapitałowa – polska spółka i powiązana z nią spółka amerykańska działające w branży gamingowej

Przed rozpoczęciem współpracy

Brak wiarygodnej analityki w zakresie struktur przychodów oraz podziału kosztów

Niespójność w rozliczeniach między spółkami powiązanymi

Brak ukształtowanej kultury pracy z danymi

Brak wdrożonego efektywnego systemu controllingowo-analitycznego

Brak informacji o danych skonsolidowanym w ujęciu memoriałowym

Brak analityki cash-flow i prognoz w tym zakresie, a także niski poziom kultury budżetowania w organizacji

Po rozpoczęciu współpracy

Przeprowadzenie wstępnego audytu finansowego i przygotowanie raportu ze wskazaniem rekomendacji zmian

Dokonanie analizy rynku, konkurencji, benchmarking i doradztwo w określeniu strategii rozwoju Grupy

Uchwycenie rodzajów transakcji i obszarów działalności wymagających zmian i poprawy

Wdrożenie wiarygodnego narzędzia pozwalającego na analizę danych sprzedażowych zasilanego wyczyszczonymi danymi

Wdrożenie wielowymiarowego narzędzia analitycznego klasy Business Intelligence

Bieżący controlling finansowy przychodów, kosztów, wyników i marż

Przygotowywanie cyklicznych, managerskich raportów podsumowujących analizę danych biznesowych

Zmiana kultury organizacji w kierującą się danymi w podejmowaniu decyzji

Grupa Kapitałowa – wydawca, dystrybutor hurtowy i detaliczny książek z istotną ekspozycją na e-commerce

Przed rozpoczęciem współpracy

Brak wiarygodnej analityki w zakresie struktur przychodów oraz podziału kosztów

Niespójność w rozliczeniach między spółkami powiązanymi

Brak ukształtowanej kultury pracy z danymi

Brak wdrożonego efektywnego systemu controllingowo-analitycznego

Brak informacji o danych skonsolidowanym w ujęciu memoriałowym

Brak analityki cash-flow i prognoz w tym zakresie, a także niski poziom kultury budżetowania w organizacji

Po rozpoczęciu współpracy

Przeprowadzenie wstępnego audytu finansowego i przygotowanie raportu ze wskazaniem rekomendacji zmian

Dokonanie analizy rynku, konkurencji, benchmarking i doradztwo w określeniu strategii rozwoju Grupy

Uchwycenie rodzajów transakcji i obszarów działalności wymagających zmian i poprawy

Wdrożenie wiarygodnego narzędzia pozwalającego na analizę danych sprzedażowych zasilanego wyczyszczonymi danymi

Wdrożenie wielowymiarowego narzędzia analitycznego klasy Business Intelligence

Bieżący controlling finansowy przychodów, kosztów, wyników i marż

Przygotowywanie cyklicznych, managerskich raportów podsumowujących analizę danych biznesowych

Zmiana kultury organizacji w kierującą się danymi w podejmowaniu decyzji

Zatrudniamy !